Daily Archives: 24.11.2014

Cấp cứu nội thần kinh số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO (THROMBOPHLÉBITE CÉRÉBRALE) E. Marret Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Tenon, Paris M. Samama Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy Huyết khối tĩnh mạch não (TPC : thrombophlébite cérébrale) là một bệnh hiếm. Tần số là 240 trường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này