Daily Archives: 22.11.2014

Thời sự y học số 356 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ UNG THƯ VÚ : ” MỘT BỆNH LÝ ĐƯỢC BIẾT TỪ THỜI THƯỢNG CỔ “ Professeur Jacques Rouessé Cancérologue Membre de l’Académie de médecine Giáo sư Jacques Rouessé là thầy thuốc chuyên về ung thư học và thành viên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này