Daily Archives: 21.11.2014

Cấp cứu tim mạch số 52 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CÁC BỆNH VAN TIM (VALVULOPATHIES) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Nói chung các bệnh van tim dẫn đến một tăng gánh thất (surcharge ventriculaire) liên kết với suy tim sung huyết. A. HẸP VAN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này