Daily Archives: 20.11.2014

Rể Gò Công

Người Gò Công tôn sùng Trương Công Định. Nhưng Trương Công Định không phải là người Gò Công, mà là Rể Gò Công. Hoàng Đế Bảo Đại cũng là Rể Gò Công. Rể Gò Công thì nhiều lắm. Trong bài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này