Daily Archives: 19.11.2014

Cấp cứu tim mạch số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THIẾU MÁU CỤC BỘ CÁC CHI CẤP TÍNH (ISCHEMIE AIGUE DES MEMBRES) B. Diagne C. Baillard Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Avicenne, Bobigny I. NHẬP ĐỀ Thiếu máu cục bộ chi cấp tính (ischémie aigue de membre) được định nghĩa bởi một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này