Daily Archives: 14.11.2014

Cấp cứu nội thần kinh số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÓNG MẶT VÀ CHOÁNG VÁNG (VERTIGO AND DIZZINESS) Andrew K.Chang, M.D Assistant Professor Department of Emergency Medicine Albert Einstein College of Medicine Montefiore Medical Center, Bronx, New York A. NHỮNG TÍNH CHẤT LÂM SÀNG 1. CHÓNG MẶT (VERTIGO) Chóng mặt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận