Daily Archives: 08.11.2014

Cấp cứu tim mạch số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU NGỰC ( CHEST PAIN ) Timothy Janz, M.D Associate Professor Department of Emergency Medicine Greene Memorial Hospital, Dayton, Ohio. James Brown, M.D Assistant Professor Department of Emergency Medicine Good Samaritan Hospital, Dayton, Ohio Glenn C.Hamilton, M.D Professor and Chair … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận