Daily Archives: 06.11.2014

Cấp cứu nội thần kinh số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÓNG MẶT (VERTIGO AND DIZZINESS) Steven E Doerr, M.D Attending Physician Emergency Department Lutheran Medical Center Wheat Ridge, Colorado 1/ KỂ BA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA CÂN BẰNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN. – Hệ thị giác : mắt và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận