Daily Archives: 27.10.2014

Octobre rose

Tháng 10-2014, đây là tháng mà hàng năm trên toàn thế giới phát động “tháng hồng” nhằm thúc đẩy nỗ lúc nghiên cứu và chẩn đoán ung thư vú ở phụ nữ. Sau đây là một số hình ảnh về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này