Daily Archives: 26.10.2014

Côn trùng: thực đơn của tương lai

Bạn hãy quên đi xăng-uyt bít-tết, thịt heo hay các loại thịt khác : từ đây, chỉ có con nhộng và châu chấu cho mọi người! Phải đặt những con vật bé nhỏ này vào thực đơn để tương lai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này