Daily Archives: 24.10.2014

Cấp cứu hô hấp số 25 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU ( DEEP VENOUSTHROMBOSIS ) Katherine Bakes, M.D Assistant Professor Department of Emergency Medicine Denver Health Medical Center Denver, Colorado Polly E. Parsons, M.D Professor, Department of Medicine University of Vermont College of Medicine Burlington, Vermont … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này