Daily Archives: 23.10.2014

Sài Gòn nhìn từ trên cao !

Chợ Bến Thành

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này