Daily Archives: 20.10.2014

Cấp cứu hô hấp số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

  NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) Katherine Bakes, M.D Assistant Professor Department of Emergency Médicine Denver Health Medical Center Denver, Colorado Polly E. Parsons, M.D Professor, Department of Medicine University of Vermont College of Medicine Burlington, Vermont Marilyn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận