Daily Archives: 17.10.2014

Cấp cứu lão khoa số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (EMBOLIE PULMONAIRE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Nghẽn tắc động mạch phổi là một bệnh lý mà tỷ lệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này