Daily Archives: 13.10.2014

Cấp cứu huyết học và ung thư số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG BIẾN ĐỔI SINH BỆNH LÝ LIÊN KẾT VỚI MẤT MÁU (Altérations physiologiques liées aux pertes de sang) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Mất máu có thể dẫn đến hai vấn đề có thể … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này