Daily Archives: 11.10.2014

Cấp cứu tim mạch số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM SUNG HUYẾT VÀ PHÙ PHỔI CẤP (CONGESTIVE HEART FAILURE AND ACUTE PULMONARY EDEMA) Rodney W.Smith, MD Department of Emergency Medicine St.Joseph Mercy Hospital, Ann Arbor, Michigan Christopher R.H. Newton, MD Department of Emergency Medicine University of Michigan Medical … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận