Daily Archives: 09.10.2014

Thời sự y học số 353 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CHẤN THƯƠNG TỦY SỐNG : KHI NÀO GỞI ĐẾN CÁC TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN ? Vì không có những structure référentes labellisées, nên việc điều trị hậu phẫu và sự theo dõi của những bệnh nhân này đôi khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này