Daily Archives: 03.10.2014

Cấp cứu tim mạch số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TIM NHỊP NHANH PHỨC HỢP HẸP (TACHYCARDIES A COMPLEXES FINS) I/ TIM NHỊP NHANH PHỨC HỢP HẸP  (TACHYCARDIES A COMPLEXES FINS) Khi một tim nhịp nhanh phát sinh từ các mô nằm trên chĩa của bó His (bifurcation du faisceau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 6 bình luận