Daily Archives: 02.10.2014

Cấp cứu tim mạch số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUNG NHĨ (ATRIAL FIBRILLATION) Jeremy L. Cooke, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Rung nhĩ là một loạn nhịp thường được xử trí nhất ở phòng cấp cứu. – Cả incidence và prevalence của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 5 bình luận