Daily Archives: 29.08.2014

Paris: Place de la Bastille, Quartier du Marais & Place des Vosges – Đại Linh

Quảng trường Bastillemang tên một trong các tòa nhà biểu tượng nhất của Cách Mạng Pháp, đó là La Forteresse de Bastille. Pháo đài được cấu trúc bởi 8 tháp canh, các giao thông hào (douves), một cầu rút (pont-levis) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này