Daily Archives: 26.08.2014

Phiếm luận: Cái mặt – Tiểu Tử

Con người có cái mặt là quan trọng nhứt. Thật vậy, nếu lấy cái mặt bỏ đi, tất cả những gì còn lại trên thân thể sẽ không dùng vào đâu được hết và cũng không còn tồn tại được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?