Daily Archives: 25.08.2014

Paris: Hôtel de ville, Tour Saint Jacques & Place du Châtelet – Đại Linh

Ở trung tâm của một quảng trường rộng lớn, mà trong hơn 5 thế kỷ là nơi diễn ra của những cuộc hành hình, nổi lên Hôtel de Ville cổ kính, ngày nay là trụ sở của tòa thị chính.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này