Daily Archives: 22.08.2014

Paris: Musée Rodin – Đại Linh

Auguste Rodin đã sống và làm việc từ năm 1908 đến khi mất năm 1917 trong khung cảnh thanh lịch của Hôtel Biron, từ đó là nơi tọa vị của viện bảo tàng mang tên ông (Musée Rodin).

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này