Daily Archives: 19.08.2014

Paris: Musée d’Orsay – Đại Linh

Musée d’Orsay là viện bảo tàng mà báo chí đã xác định “ viện bảo tàng đẹp nhất của châu Âu ” nằm ở tả ngạn sông Seine.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này