Daily Archives: 17.08.2014

Paris: Champ de Mars – Đại Linh

Champ-de-Mars là những công viên lớn trải dài từ chân của Tháp Eiffel

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này