Daily Archives: 13.08.2014

Cà Chua

LẤY LẠI HƯƠNG VỊ XƯA Cà chua là loại cây trái được nuôi trồng với diện rộng trên toàn thế giới, sản lượng mỗi năm đạt 140 triệu tấn, xếp hạng 6. Đây là loại cây trái được các bà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bạn nghĩ gì về bài viết này?