Daily Archives: 28.07.2014

Cấp cứu lão khoa số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LIỆT BÁN THÂN (HEMIPLEGIES) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Liệt nửa người là một bệnh lý mà tần số gia tăng với tuổi tác. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này