Daily Archives: 27.07.2014

Paris: Tháp Eiffel – Đại Linh

Được xây dựng từ năm 1887 đến năm 1889 bởi Gustave Eiffel, nhân Triển Lãm Toàn Cầu năm 1889 để đánh dấu 100 năm cuộc Cách Mạng Pháp.Việc thực hiện Tháp sắt cao vút này có vẻ táo bạo vào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này