Daily Archives: 26.07.2014

Thời sự y học số 349 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CÁC VI KHUẨN BIẾT ĐỀ KHÁNG Sự tìm kiếm các kháng sinh mới có khả năng giết những mầm bệnh này càng ngày càng khó.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 2 bình luận