Daily Archives: 22.07.2014

Paris: Palais Royal – Đại Linh

EGLISE SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS Trước mặt đông của Điện Louvre mở ra quảng trường nhỏ có các mặt tiền đối xứng của tòa thị chính quận 1, có từ năm 1895,

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này