Daily Archives: 16.07.2014

Paris: Nhà thờ Đức Bà – Đại Linh

Notre Dame de Paris là trung tâm và là một trong những biểu tượng trọng yếu của Paris. Nhà thờ vươn lên dọc bờ sông Seine

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này