Daily Archives: 13.07.2014

Giải túc cầu thế giới 2014: Trận tranh hạng 3 vận đen tiếp tục cho Ba Tây

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Paris: La Conciergerie – Đại Linh

Vẻ đẹp của kiến trúc thời trung cổ làm lóa mắt cũng như làm ớn lạnh du khách. Những bức tường của Conciergerie đã trải qua những giờ phút u tối của Cách mạng Pháp, trong đó máu của nhà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này