Daily Archives: 10.07.2014

Giải túc cầu thế giới 2014: Trận Hoà Lan – Argentine (09/07/2014)

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Thời sự y học số 348 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ NHỮNG DỊ ỨNG : TRẬN DỊCH THẾ GIỚI ĐÃ BẮT ĐẦU. Pollen, acarien, lạc (cacahouète)…Số lượng và tần số của những bệnh lý hô hấp và đồ ăn uống, gây nên bởi các dị ứng nguyên đã tăng cao … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 bình luận