Daily Archives: 08.07.2014

Paris: Île de la Cité – Đại Linh

Ngày xưa lòng sông Seine rộng hầu như gấp đôi bây giờ.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này