Daily Archives: 06.07.2014

Kết quả các trận đấu của giải túc cầu thế giới 2014 tính đến ngày 06-07-2014

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Giải túc cầu thế giới 2014: Trận Argentine – Belgique (05/07/2014)

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Paris: Place Vendôme – Đại Linh

Place de Vendôme là place du luxe. Thật vậy ở đây là nơi tập trung lớn nhất thế giới các ngân hàng, các tiệm kim hoàng và các tiệm bán đồ mỹ phẩm.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này