Daily Archives: 04.07.2014

Cấp cứu dạ dày ruột số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TẮC RUỘT (INTESTINAL OBSTRUCTION) Roy L. Alson, M.D Associate Professor of Emergency Medicine Department of Emergency Medicine Wake Forest University School of Medicine Winston Salem, North Carolina. Tắc ruột do tắc cơ học (mechanical blockage) hay do mất nhu động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận