Daily Archives: 03.07.2014

Paris: Viện bảo tàng Louvre – Đại Linh

Viện Bảo Tàng Louvre khởi đầu chỉ là một pháo đài (forteresse) do vua Philippe Auguste, trước khi lên đường tham gia cuộc Thập Tự Chinh, đã ra lệnh xây dựng năm 1190 nhằm mục đích để bảo vệ hữu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này