Daily Archives: 02.07.2014

Giải túc cầu thế giới 2014: 8 nước được vào tứ kết

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 23 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (EMBOLIE PULMONAIRE) PM. ROY Service d’Accueil et Traitement des Urgences Centre Hospitalier Universitaire d’Angers. I/ SINH LÝ BỆNH LÝ Nghẽn tắc động mạch phổi là biểu hiện lâm sàng nghiêm trọng nhất của bệnh huyết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận