Daily Archives: 23.05.2014

Cấp cứu tim mạch số 43 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TÁCH THÀNH ĐỘNG MẠCH CHỦ CẤP TÍNH (ACUTE AORTIC DISSECTION) Eric M. Siegal Regional Medical Director Cogent Healthcare Irvine, California 1/TẠI SAO TÁCH THÀNH ĐỘNG MẠCH CHỦ LÀ QUAN TRỌNG ? Mặc dầu là một nguyên nhân không thông thường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận