Daily Archives: 22.05.2014

Mỗi ngày một món ăn: Bò bảy món trứ danh xuyên thế kỷ

                                         Bò cuốn lá lốt, mỡ chài, satế và chả đùm của Au Pagolac

Đăng tải tại Ẩm thực | Bình luận về bài viết này