Daily Archives: 21.05.2014

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN (NOSOCOMIAL INFECTION) Robert Dexter, MD Clinical Instructor Division of General Internal Medicine University of Colorado (Denver) Joseph Ming Wah Li, MD Assistant Professor of Medicine Havard Medical School, Boston 1/ NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN LÀ GÌ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?