Daily Archives: 19.05.2014

Thời sự y học số 343 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT : ĐÓ CÓ PHẢI LÀ NHIỀU BỆNH ? Trước một bệnh cảnh tự khép mình lại (repli) và/hoặc những ý nghĩ mê sảng (idées délirantes) hay những nỗi sợ hãi không hợp lý (peur … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này