Daily Archives: 17.05.2014

Tế bào SAO

Trong cuôn tiểu thuyết « Des fleurs pour Algernon », văn hào Mỹ Daniel Keyes đã tưởng tượng ra các nhà nghiên cứu nâng trí thông minh của loài chuột bằng cách tiêm cho chúng một loại huyết thanh do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này