Daily Archives: 15.05.2014

Chế tạo cơ quan phủ tạng

Bạn có nhu cầu thay 1 quả thận hay cần một trái tim hoàn toàn mới ? Sẽ không còn là chuyện khoa học giả tưởng mà các labo sẽ chế tạo cho bạn theo đúng kích cỡ của từng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này