Daily Archives: 10.05.2014

Cấp cứu chỉnh hình số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG CỔ TAY (TRAUMATISME DU CARPE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud Các chấn thương của khối xương cổ tay tương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này