Daily Archives: 09.05.2014

“Khệnh khạng cà kheo” (Biểu diển đi cẳng cà kheo nhân dịp Festival Huế 2014)

Video do Dr Nguyễn Văn Thông thực hiện

Đăng tải tại Viết về Huế | Bình luận về bài viết này