Daily Archives: 08.05.2014

Cấp cứu tâm thần số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RỐI LOẠN NHÂN CÁCH (TROUBLE DE LA PERSONNALITE) A/ NHÂN CÁCH HOANG TƯỞNG ĐOÁN NHẬN. (PERSONNALITE PARANOIAQUE) 1/ TỶ LỆ MẮC BỆNH VÀ TỶ SUẤT GIỚI TÍNH CỦA NHÂN CÁCH HOANG TƯỞNG ĐOÁN NHẬN. – 0,5 đến 2,5 % – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này