Daily Archives: 02.05.2014

Cấp cứu tâm thần số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LOẠN TÂM THẦN CẤP TÍNH (ACUTE PSYCHOSIS) Eugene E. Kercher Associate Clinical Professor Department of Internal Medicine University of California at Los Angeles. 1/ LOẠN TÂM THẦN CẤP TÍNH LÀ GÌ ? Loạn tâm thần (psychosis) là loạn năng trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này