Daily Archives: 28.04.2014

Cấp cứu tâm thần số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ BỆNH NHÂN HUNG BẠO ( MANAGEMENT OF THE VIOLENT PATIENT ) 1/ PHẢI CHĂNG SỰ HUNG BẠO LÀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA PHÒNG CẤP CỨU ? – Vâng. Những hành động hung bạo dẫn đến tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?