Daily Archives: 26.04.2014

Thời sự y học số 341 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ SỐT, BẠN HAY THÙ ? Một nhiệt độ cơ thể tăng cao, đó là điều thường gặp. Nhưng đó không phải là một lý do để muốn hạ nó với bất cứ giá nào. INFECTIOLOGIE. ” Sốt là một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?